ترتیب

 1. ۵٫۰
  نحوه پاسخگویی

  کیفیت خدمات

  گارانتی محصولات

  کیفیت پاسخگویی
  کیفیت خدمات

نظر شما